Erfgoed

Als over erfgoed wordt gesproken, worden vaak slechts enkele aspecten van onze erfenis uit het verleden bedoeld, bijvoorbeeld een schilderij van Karel Appel, een oldtimer van DAF of een kasteel. Onderstaand schema geeft een totaal overzicht aan van alles wat valt onder de noemer erfgoed. Door verder te klikken wordt je verwezen naar relevante sites op Wikipedia. De tabel lees je van links naar rechts (bijvoorbeeld materieel erfgoed heeft een roerend en een onroerend deel).

E
r
f
g
o
e
d
Cultureel
erfgoed
Materieel
erfgoed
Onroerend
erfgoed
Historische geografie
Historische
(steden)
bouwkunde
Industrieel
erfgoed3
Militair
erfgoed3
Religieus
erfgoed3
Stedenbouw-
kundig
erfgoed
Overig
gebouwd
erfgoed
Archeologie
Roerend erfgoed
Immaterieel erfgoed
Natuur
erfgoed1
Natuurerfgoed
Natuurmonument
Nalatenschap2

1 Kan ook worden ingedeeld onder het aspect historische geografie.
2 Kan ook worden ingedeeld onder het aspect materieel erfgoed.
3 Onderdelen hiervan kunnen ook worden ingedeeld onder het aspect roerend erfgoed.

Bovenstaande tabel is ook te krijgen met uitgebreide toelichting per aspect. Neem contact met mij op zodat ik je deze kan mailen. Speciale aandacht is er op deze blog voor het (onroerend) materieel erfgoed, zoals gebouwde monumenten, archeologie en landschappen.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is het kennisinstituut voor roerend en onroerend erfgoed in Nederland. Deze kennis zet de Rijksdienst in om met wetten en regels het erfgoed te beschermen en te ontwikkelen.

Like:

Deel: