Disclaimer

Auteursrecht
Het auteursrecht op de inhoud van deze site en alle afbeeldingen komt toe aan JanssenOntwerpt.nl, tenzij anders vermeld. Alle rechten terzake zijn voorbehouden. De informatie op deze site, met inbegrip van, echter zonder hiertoe beperkt te zijn, tekst, presentaties, cijfers en afbeeldingen mogen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming niet worden gereproduceerd, overgedragen, gedistribueerd of opgeslagen. Neem voor toestemming contact met mij op via het contactformulier.

Persoonlijk gebruik
Het is toegestaan (gedeeltes van) de inhoud van deze site voor persoonlijk gebruik te kopiƫren, op te slaan, te tonen en te reproduceren mits deze inhoud uitsluitend wordt gebruikt voor informatiedoeleinden en niet voor commerciƫle doeleinden en op elke kopie of gedeelte daarvan wordt vermeld dat de kopie afkomstig is van de site JanssenOntwerpt.nl met een werkende link naar deze site: http://www.JanssenOntwerpt.nl.

Betrouwbaarheid gegevens
De op deze site verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De op deze site weergegeven meningen en visies zijn op persoonlijke titel en vertegenwoordigen niet de mening of visie van een ander, een organisatie of werkgever, tenzij uitdrukkelijk vermeld. Eventuele wijzigingen op deze site kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is.

Like:

Deel: